Petak, 03.02

19:00 Predstavljanje: novi 'Nepokoreni grad'