Srijeda, 01.03

18:00 Francuska srijeda: hrvatski pjesnici prevedeni na francuski