Četvrtak, 09.03

16:00 Dobra špajza u Booksi

19:00 Mumbai, Bangalore, Kochi -- indijsko putovanje u nekoliko slika, prepriča i knjiga