Petak, 24.03

19:00 Predstavljanje: "Jeka" Snježane Mihačić