Utorak, 11.04

19:00 Od riječi do riječi: Muanis Sinanović i Bojan Savić Ostojić