Četvrtak, 11.05

16:00 Dobra špajza u Booksi

19:00 Predstavljanje: "Egipat u Donjem Vakufu" Ane Đokić