Četvrtak, 01.06

16:00 Dobra špajza u Booksi

20:00 Mediteranska mreža modernizma: Alžir