Četvrtak, 08.06

16:00 Dobra špajza u Booksi

19:00 ROZA HIPNOZA #19: Radikalni pristupi trans aktivizmu