Srijeda, 12.07

19:00 Predstavljanje: "15 DANA", br. 1-2 / 2017.