Četvrtak, 14.09

16:00 Dobra špajza u Booksi

19:00 Putopis: Izrael i Petra