Četvrtak, 28.09

16:00 Dobra špajza u Booksi

18:00 Booksa Book Club: "Otkup sirove kože" A. Sidrana i "Mali Dragulj" P. Modiana

19:30 Škrabica: Nebo Roza