Utorak, 17.10

19:00 Strip-tease Matka Vladanovića: Simon Bogojević Narath