Četvrtak, 19.10

16:00 Dobra špajza u Booksi

19:00 Putopis: Piratkinja s Kariba (Tamara Puhovski)