Četvrtak, 26.10

16:00 Dobra špajza u Booksi

18:00 Booksa Book Club: "Hadrijanovi memoari" Marguerite Yourcenar

20:30 Škrabica: Čudnoređe