Četvrtak, 16.11

16:00 Dobra špajza u Booksi

19:00 3. Trans Talks: internalizirana transfobija