Petak, 17.11

19:00 Poezija prije izlaska: Borelli, Jovanovski, Marenić, Kordić, Savić