Srijeda, 13.12

18:00 Predstavljanje 100-tog broja "Sušačke revije"