Srijeda, 17.01

18:00 Motor mijene: August Cesarec vs. Zofka Kveder