Srijeda, 31.01

18:00 "Izazov krvi" Vesne Kurilić i Super Blue Blood Moon