Utorak, 27.02

19:00 Poezija na slamerski i otvorena Ĩitaonica