Petak, 09.03

19:00 DRUGI KADAR: prezentacija radova