Utorak, 20.03

20:00 Tragovi u snijegu: predstavljanje zbirke i Ĩitanje poezije