Četvrtak, 07.06

16:00 Dobra špajza u Booksi

19:00 Predstavljanje: "Dva muža Karoline Lotman" Midhata Ajanovića - Ajana