Utorak, 12.06

20:00 Rijeka 2020 EPK: Lungomare - Autorske bure