Srijeda, 13.06

19:00 Autor vs. Autor: Ina Valčanova i Zrinka Pavlić