Srijeda, 27.06

19:00 Predstavljanje: "Nikolay Vasilevsky" i "Samostan Craven Hill" Mislava Gleicha