Četvrtak, 28.06

18:00 Booksa Book Club: 'Zec jantarnih očiju' Edmunda De Waala

20:00 Postjugoslavensko stanje istraživanja, pisanja, čitanja, gledanja…