Petak, 12.10

19:00 Predstavljanje: "Bamitbah" Ivana HrkaĊĦa