Četvrtak, 25.10

16:00 Dobra špajza u Booksi

18:00 Booksa Book Club: 'Teško je naći dobra čovjeka" Flannery O'Connor