Četvrtak, 15.11

19:30 Hrvatski P.E.N. centar: Međunarodni dan pisaca u zatvoru