Srijeda, 28.11

20:00 Prvo Raspričavanje u slovima i brojkama