Četvrtak, 29.11

18:00 Booksa Book Club: 'Tatarska pustinja' Dine Buzzatija

19:00 Priče s 1. Raspričavanja (prvi dio)

20:30 Škrabica: Anastasija Kaptelova i Tomi Novak