Nedjelja, 02.12

17:00 Motor mijene: "Nesporazum u Moskvi" Simone de Beauvoir