ńĆetvrtak, 13.12

17:30 Susret s Korejom

19:00 Ljubav oko svijeta