Petak, 04.01

20:00 Priče s 2. Raspričavanja (1. dio)

20:15 Priče s 2. Raspričavanja (2. dio)