ńĆetvrtak, 10.01

18:00 "Autonomija plesu 007-017", predstavljanje publikacije i projekta