Petak, 18.01

18:00 Čitateljski klub 55+ / "Sjećanje šume" Damira Karakaša