Četvrtak, 31.01

18:00 Booksa Book Club: "Fališ mi - Prva knjiga: zima/proljeće"

20:30 Škrabica: Zmajar