Petak, 08.02

16:00 Lički haiku u digitalnom stilu

19:00 DRUGI KADAR: prezentacija radova polaznika radionice