Četvrtak, 28.02

15:00 "Maksimum jata", knjiga koja boli

18:00 Booksa Book Club: 'Grizodušje" Yoko Ogawa

20:30 Škrabica: Playground Hustle