Petak, 15.03

18:00 Čitateljski klub 55+ / "Viši od mora" Francesce Melandri