Srijeda, 15.05

19:00 Predstavljanje: "Krasno sranje"