Petak, 17.05

18:00 Čitateljski klub 55+ / "Ušao konj u bar" Davida Grossmana