Petak, 14.06

19:00 Booksa u parku 2019: predstavlja se "Populacija II" Gorana Bogunovića

20:30 Booksa u parku 2019: Å krabica za Antu - Eine i Radost!