Četvrtak, 19.09

18:30 Sastanak Čitateljskog kluba 54+ u rujnu

20:30 Škrabica: Ichabod