Utorak, 05.11

18:00 DRUGI KADAR: prezentacija radova polaznika radionice