Booksa je zatvorena od 21. srpnja do 26. kolovoza! /  Booksa is on a summer break from July 21st until August 26th.

Arhivi odozdo - organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva

Projektno financiranje i prekarni uvjeta rada u polju organiziranog civilnog društva uzrokuju nedostatak ljudskih i financijskih kapaciteta za sistematizaciju organizacijskog sjećanja. Često materijali proizvedeni djelovanjem organizacije završe u privatnim arhivima, podrumima ili na tavanima pojedinaca, a odlaskom starijih generacija iz polja, proizvedena znanja te prikupljena iskustva ostaju nedostupna mlađim generacijama aktivista. Istovremeno, te prakse nisu prezentirane široj javnosti te društveno relevantne aktivnosti organizacija civilnog društva postaju nevidljive i nedostupne. Stoga je projekt "Arhivi odozdo - organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva" partnera Udruge za promicanje kultura Kulturtreger i Kurziv – Platforme za pitanja kulture, medija i društva, usmjeren unapređenju institucionalnog okvira za brigu o organizacijskom pamćenju OCD-a te podizanju svijesti u zainteresiranoj i široj javnosti o važnosti organizacijskog pamćenja za jačanje uloge civilnog društva u zajednici. U sklopu projekta uspostavit će se zagovaračka platforma za nezavisne arhive i knjižnice te izraditi priručnik za samoarhiviranje kao online resurs inovativne metodologije, provesti medijska kampanja i organizirati javna događanja, kao i sastanci s lokalnim i nacionalnim donositeljima odluka.

Projekt „Arhivi odozdo - organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt se provodi od 1. rujna 2022. do 31. studenog 2023. Ukupna vrijednost projekta: 89.458,31 €.Kontakt osoba za više informacija je voditeljica projekta Dušica Parezanović.

Naziv projekta: Arhivi odozdo - organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva 
Nositelj projekta: Udruga za promicanje kultura Kulturtreger 
Partner: Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva 
Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2022. – 31.11.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 89.458,31 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i
Norveške u okviru EGP grantova.
Kontakt osoba za više informacija: Dušica Parezanović, booksa@booksa.hr
Poveznice na relevantne internetske stranice: https://abcdnk.hr // https://www.facebook.com/centar.nezavisnakultura/ 

 

Project financing and precarious working conditions in the field of organized civil society cause a lack of human and financial capacity for the systematization of organizational memory. Materials produced by the activities of the organization often end up in private archives, basements or in the attics of individuals, and with leaving of older generations from the field, the knowledge produced and the experiences gathered remain inaccessible to younger generations of activists. At the same time, these practices are not presented to the general public, and the socially relevant activities of civil society organizations become invisible and inaccessible. Therefore, the project "Bottom-up Archives – organizational memory as the element of civil society sustainability" of the partners of the Association for promotion of cultures Kulturtreger and Kurziv - Platform for matters of culture, media and society, is aimed at improving the institutional framework for taking care of the organizational memory of CSOs and raising awareness in the interested and the general public about the importance of organizational memory for strengthening the role of civil society in the community. The project will establish an advocacy platform for independent archives and libraries and create a self-archiving manual as an online resource of innovative methodology, conduct a media campaign and organize public events, as well as meetings with local and national decision makers.

The  "Bottom-up Archives – organizational memory as the element of civil society sustainability" project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norvay, through the EEA Grants. The project is implemented from September 1, 2022 to November 31, 2023. Total value of the project: €89,458.31. The contact person for more information is project manager Dušica Parezanović.

Korištenjem portala Booksa.hr pristajete na prikupljanje cookiea.
Booksa.hr koristi kolačiće u svrhu analize posjećenosti stranice, kako bismo vidjeli što volite čitati i konstantno poboljšavali naš sadržaj.
Booksa.hr ne koristi vaše podatke ni u koju drugu svrhu