Petak, 04.10

18:00 Čitanje i razgovor o starenju sa Slavenkom Drakulić

20:00 Predstavljanje 2. broja časopisa GSG