Utorak, 10.12

17:00 Skribonauti predstavljaju: Kultura za kaznu

19:00 Europea: Bianca Bellova