Petak, 21.02

19:00 Predstavljanje: ''Līlā'' Ive Gjurkin